Monday

roda


Roda itu memang terus berputar.
Ada kalanya titik yang satu menukar yang lain untuk berada di puncak.
Jika roda ini tidak berputar, akan ke mana hidupmu menuju?
Enek wayahe kok di saat we kudu merelakan hal sing wis ko dapet.
Agar roda tetap berputar kan?

No comments:

Post a Comment